SMYKKEKURS

helge og ukeskurs i enkle smykketeknikker og kreative prosesser